Bærekraft i Måsøval

Havet er en dyrebar, felles ressurs som vi må forvalte med stor respekt. Derfor jobber vi aktivt for å sikre et minst mulig fotavtrykk i alle deler av matproduksjonen. Måsøval har nemlig tatt mål av seg til å være en ledende bidragsyter til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. 

Frøya ligger helt ute på kysten av midt-Norge, der de naturskapte forholdene er helt optimale for å produsere atlantisk laks. Her nyter laksen nyter godt av reint, kaldt og oksygenrikt vann fra golfstrømmen og norskehavet. Vår laks kan du spise med den aller beste samvittighet. Måsøval har vært GlobalG.A.P.-sertifisert siden 2013. Vi har vært en pioner inne elektrifisering av anleggene og er også stolte av vår gode fiskehelse.

Vi bare låner ressursene som vi er så heldige å disponere her på kysten. Vi skal etterlate oss et fotavtrykk til våre etterkommere som skal være minst mulig. Samtidig trenger verden mer bærekraftig protein, og der er laksen noe av det mest ressurseffektive vi kan produsere

Verden trenger stadig mer sunn og god mat, og langs norskekysten har vi alle forutsetninger for å produsere en førsteklasses proteinkilde. Norsk oppdrettsnæring ser for seg en femdobling av produksjonen i løpet av de neste 40 årene, og denne utviklingen ønsker Måsøval å være en bærekraftig del av.

Det er godt dokumentert at produksjon av laks er en av de mest klimavennlige måtene å produsere mat på. Basert på livsløpsvurdering har norsk laks fra havbruk generelt sett lavest miljøpåvirkning og kommer best ut når det gjelder utslipp av Co2.

Få bransjer er omfattet av like stor åpenhet som havbruket, og det stilles strenge krav til rapportering til myndighetene innen svært mange områder. Både Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og NVE har tilsynsoppgaver når det gjelder miljøet og miljøpåvirkningene fra en oppdrettslokalitet. I tillegg er havbruksnæringen, gjennom internkontrollforskriften, pålagt å gjennomføre en egen risikovurdering i forhold til blant annet miljøpåvirkningen, og til selv å ha egen overvåking av ulike miljøforhold nærmere beskrevet i de ulike forskriftene og tillatelsene som gjelder for driften.

Bærekraft i Måsøval