30/6/2023

Måsøvals redegjørelse etter åpenhetsloven

Made by nature

Måsøvals redegjørelse etter åpenhetslovenMåsøvals redegjørelse etter åpenhetsloven

Måsøvals redegjørelse etter åpenhetsloven

Vår redegjørelse er basert på åpenhetsloven § 5 og inneholder en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I tillegg presenterer vi opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som vi har avdekket gjennom vår aktsomhetsvurdering.

Vi redegjør også for  tiltak vi har eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Måsøvals redegjørelse kan finnes her.

Inger Marie Øien

Kontaktperson mobil: 464 31 037

apenhetsloven@masoval.no

Flere artikler