25/5/2020

Måsøval vil bygge et av Norges beste visningssentre

Made by nature

Måsøval vil bygge et av Norges beste visningssentreMåsøval vil bygge et av Norges beste visningssentre

Måsøval vil bygge et av Norges beste visningssentre

– Vi vil tilby et unikt kunnskaps- og opplevelsessenter som presenterer fakta om næringen, og promoterer forskning og innovasjon. Det skal gis rom for kritiske spørsmål, samtidig som vi vil belyse evnen, og viljen, til å jobbe for en bærekraftig utvikling av en av Norges viktigste næringer sier administrerende direktør i Måsøval, Asle Rønning.

Partene er opptatt av at visningssenteret skal være representativt for næringen, samtidig som det vil styrke byen og Campus Kristiansund.

Samarbeid med campus
– Dette oppnår vi gjennom godt samarbeid om gode og unike løsninger, sier ordfører Kjell Neergaard som presiserer at Campus Kristiansund er et av de største samfunnsløftene på Nordmøre på flere tiår. Vi er glade for det gode samarbeidet med Kristiansund kommune og vil sammen med dem også rette fokus på en spennende næring og de utfordringene vi står overfor, sier Asle Rønning.

Visjonen er å gjøre LAKSEN visningssenter til en arena hvor skole, forskningsmiljø og næring møtes i aktiv samhandling for å bringe sjømatpioneren Norge videre. 

– Vi skal bli et av de best besøkte visningssentrene i Norge, og det mest dynamiske. Dette skal bli et kunnskapssenter som knytter bånd lokalt og globalt, fortsetter ordfører Kjell Neergaard.

Miljø- og utviklingsleder i Måsøval, Monicha Seternes, har vært prosjektleder for satsingen og presiserer at samarbeidet med kommunen og lokasjonen i Campus Kristiansund er viktige suksessfaktorer. 

– Her samles forskningsmiljø, høg- og fagskoletilbud, samt innovasjonsbedrifter innenfor næringen. Kristiansund er en spennende og aktiv by med mange turister fra inn- og utland, og vi forventer et godt besøkt visningssenter, forteller hun.

Interessen for prosjektet «LAKSEN visningssenter» er stor i Kristiansund, og en rekke lokale bedrifter innen næringen står klar til å bidra med sin kompetanse. I tillegg vil senteret tilby gjestene en mulighet til å smake på laksen i samarbeid med lokale restauranter, fra helt enkle smaksprøver til store gourmetopplevelser.

Innovativ formidling av informasjon
Under utarbeidelsen av søknaden og konseptet er det lagt vekt på kunnskapsformidling og et deltakende publikum. En profesjonell formidling sikres gjennom et samarbeid med Nordmøre Museum, som vil benytte digitale og tekniske løsninger i kombinasjon med guidet omvisning. Som en av pionerene i bransjen vil Måsøval fortelle historien og utviklingen av næringen, men hovedfokuset vil være kunnskapsformidling om dagens produksjon, innovasjon og forskning. 

– Sammen med konsulentfirmaet Apoint i Kristiansund og konseptutviklingsfirmaet Mediafarm, har vi jobbet frem et spennende og unikt visningssenter. Et besøk i senteret skal være en framoverlent opplevelse hvor de besøkende ikke skal være betraktere. De skal være deltagende ved at vi inviterer dem inn i diskusjoner om næringen, utfordringer og fremtiden, sier Rønning.

De besøkende vil få utlevert et digitalt «lakseegg» av resirkulert havplast som de skal ta ansvar for under besøket. Egget vil være tilpasset besøksgruppen og  føringer på ulike språk og innholdet i reisen gjennom LAKSEN og vil åpne opp og gi tilgang til spennende og interaktive opplevelser som gir kunnskap om næringen.

Visningslokalitetene utenfor Kristiansund ligger i le for været, og turen ut til laksen i merdene vil foregå i el-rib. Noe som vil gi gjestene en unik naturopplevelse helt uten forstyrrende motorlyd!

Det er mange populære turistattraksjoner i regionen og visningsturene kan f.eks. kombineres med en tur ut til Atlanterhavsveien, eller den knøttlille øya Grip, som en gang var Norges minste kommune og som både har landets minste stavkirke og verdens minste brannbil.

Realisering av LAKSENS visningssenter forutsetter at Måsøval får positivt svar på sin søknad om visningstillatelse som er til behandling i Fiskeridirektoratet.

Flere artikler