26/4/2021

NYHET: Måsøval kjøper Pure Farming og erverver 65 % av Pure Norwegian Seafood

Made by nature

NYHET: Måsøval kjøper Pure Farming og erverver 65 % av Pure Norwegian SeafoodNYHET: Måsøval kjøper Pure Farming og erverver 65 % av Pure Norwegian Seafood

NYHET: Måsøval kjøper Pure Farming og erverver 65 % av Pure Norwegian Seafood

De to familieselskapene Måsøval og Pure Norwegian Seafood (PNS) styrker et allerede tett samarbeid ved at Måsøval kjøper 100% av oppdrettsvirksomheten til PNS (Pure Farming) og i tillegg erverver 65% av aksjene i PNS.

Intensjonen med oppkjøpene er å styrke de to selskapenes satsing på produksjon og salg av høykvalitets laks. Eierne bak begge selskapene ser betydelige muligheter og er samstemte i at en integrert virksomhet vil kunne betjene sluttkundene på meget god måte.

- De siste årene har Måsøval levert laks av Label Rouge-kvalitet til PNS. Dette samarbeidet har vært spennende og viktig for oss, og har bidratt til at vi ønsket å videreutvikle samhandlingen, som førte til at begge parter har nå inngått avtale om oppkjøp, sier adm. direktør Asle Rønning i Måsøval.

- Dette vil gi synergier på begge sider, og vi ser for oss at dette vil utvikle PNS videre og gi økt aktivitet for bedriften i årene som kommer. PNS sitter med kompetanse, lang erfaring, et godt slakteri og en dedikert salgsavdeling. Vi er i så måte meget komplementære med Måsøval, sier daglig leder i Pure Norwegian Seafood, Eldar Arne Henden.

I tillegg til å ha signert avtaler om kjøp av aksjer har partene også formalisert en oppdatert avtale som regulerer det industrielle samarbeidet mellom Måsøval og PNS. Denne avtalen innebærer at PNS blir videreført som eget selskap og skaper forutsigbarhet for arbeidsplasser og markedsarbeid i mange år fremover.

- Måsøval vil med dette ta kontroll over slakting, distribusjon og salg og blir dermed en helintegrert aktør med klare ambisjoner i et «high-end» marked. En slik satsing har vokst frem som et naturlig steg i videreutviklingen av Måsøval, sier Rønning.

Pure Norwegian Seafood

Pure Norwegian Seafood er en ledende aktør innenfor slakt, salg og distribusjon av høykvalitets laks til kunder over hele verden. Selskapet har lenge vært sertifisert som Label-Rouge leverandør til det franske markedet og har i tillegg til dette vært fast leverandør til noen av de mest krevende kundene globalt.

Les mer om Label Rouge her.

I tillegg til sin nedstrømsoperasjon har PNS hatt sin egen oppdrettsvirksomhet gjennom selskapet Pure Farming. Pure Norwegian Seafood har vært eid av fjerde generasjon i Henden familien, og eksisterende eiere vil fremdeles eie 35% av selskapet etter gjennomføring av transaksjonen.

Pure Norwegian Seafood leverer førsteklasses laks til prestisjefylte Label Rouge. Foto: Label Rouge.

Flere artikler