2/9/2021

Måsøval AS rapporterer i andre kvartal en operasjonell EBIT per kg i segment Farming på 22,50

Made by nature

Måsøval AS rapporterer i andre kvartal en operasjonell EBIT per kg i segment Farming på 22,50Måsøval AS rapporterer i andre kvartal en operasjonell EBIT per kg i segment Farming på 22,50

Måsøval AS rapporterer i andre kvartal en operasjonell EBIT per kg i segment Farming på 22,50

Frøya, 1. sept 2021:


Gjennom andre kvartal har vi gjennomført fem oppkjøp for å øke kapasiteten og utvikle Måsøval som et integrert oppkjøpsselskap. Måsøvals notering på Euronext Growth bidrar til å øke mulighetene for videre vekst i fremtiden.

Se video av Q2 presentasjonen her:

Vi opplever god fremdrift på utviklingsprosjektet Aqua Semi og forventer å gå inn i forhandlinger om kontrakt i løpet av andre halvår 2021.

Konsernets EBIT i kvartalet endte på MNOK 59. Selskapet har i kvartalet bygd 1 960 tonn biomasse i kvartalet og 3 000 tonn biomasse hittil i år for å benytte anskaffet MTB siste 12 måneder. Etter investeringer på MNOK 568 er netto rentebærende gjeld på MNOK 1 052. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 155 til MNOK 642 som gir en egenkapitalandel på 29%.

Q2 Report (ENG) kan leses her.

Q2 Presentation (ENG) finner du her.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

* Administrerende direktør Asle Rønning, 918 09 043
* Finansdirektør Gunnar Aftret, 913 77 389

Flere artikler