Vi eier, drifter og utvikler en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen
Vi eier, drifter og utvikler en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen
Vi bare låner ressursene som vi er så heldige å disponere her på kysten
Vi bare låner ressursene som vi er så heldige å disponere her på kysten
Dette gjør vi med stort hjerte for distriktene og naturen vi er en del av
Dette gjør vi med stort hjerte for distriktene og naturen vi er en del av
14/3/2021

Positive ringvirkninger – i alle betydninger av ordet

Made by nature

Positive ringvirkninger – i alle betydninger av ordetPositive ringvirkninger – i alle betydninger av ordet

Positive ringvirkninger – i alle betydninger av ordet

Måsøval har ambisjoner om å skape verdier langt utover selskapets egne økonomiske resultater. Vi eier, drifter og utvikler en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen, som alle bidrar til positive ringvirkninger og verdiskaping i hele landsdelen og regionen.

– Dette gjør vi med stort hjerte for distriktene og naturen vi er en del av. Vi bare låner ressursene som vi er så heldige å disponere her på kysten. Vi skal etterlate oss et fotavtrykk til våre etterkommere som skal være minst mulig. Samtidig trenger verden mer bærekraftig protein, og der er laksen noe av det mest ressurseffektive vi kan produsere, forteller Asle Rønning, administrerende direktør i Måsøval.

Måsøval eier 100 % av følgende selskaper:

Måsøval Åsen AS

Måsøval kjøpte Åsen Settefisk i Levanger kommune i 2019. Anlegget har kapasitet til produksjon av 2,5 millioner smolt per år.

Måsøval Laksåvika AS

Måsøval kjøpte settefiskanlegget Laksåvika på Hitra i 2004. Anlegget har en årlig produksjonskapasitet på 2,7 millioner smolt.

Måsøval Akva AS

I 2020 kjøpte vi rederiet Måsøval Akva AS (tidligere Eidsvaag Akva AS) for å sikre egen kapasitet på avlusning. Avlusningsenheten Luma har vært ett av Måsøval sine viktigste verktøy mot lus siden 2017.

Måsøval Service AS

Måsøval kjøpte Måsøval Service AS (tidligere Stokkøy Skjell AS) i 2021. Selskapet eier flere båter og er en langvarig tjenesteleverandør for Måsøval.

Pure Farming AS

Måsøval kjøpte Pure Farming AS i 2021. Selskapet innehar en konsesjon på 780 tonn MTB.

Aqua Farms Vartdal AS

Måsøval anskaffet Aqua Farms Vartdal AS i 2021. Selskapet innehar fire konsesjoner og fire lokaliteter i Sunnmøre.

Vartdal Fiskeoppdrett AS

Måsøval anskaffet Vartdal Fiskeoppdrett AS i 2021. Selskapet har et smolt- og postsmoltanlegg med en konsesjon på 1 200 tonn. 

Urke Fiskeoppdrett AS

Måsøval anskaffet Urke Fiskeoppdrett AS i 2021. Selskapet har et smolt- og postsmoltanlegg med en konsesjon på 1 200 tonn.

Western Seaproducts AS

Måsøval kjøpte Western Seaproducts AS i 2021. Selskapet driver et slakteri i Sunnmøre, hvor det slaktes laks fra våre egne lokasjoner og torsk fra torskeoppdrettere.

Vartdal Fryseri AS

Måsøval kjøpte Vartdal Fryseri AS i 2021. Selskapet driver et fryseri med fokus på hvitfisk, i hovedsak torsk.Måsøval har majoritet i følgende selskap:

Pure Norwegian Seafood AS

Måsøval kjøpte i 2021 65 % av aksjene i Pure Norwegian Seafood AS. Selskapet opererer et slakteri på Averøy og har sin egen salgsavdeling som har sitt nedslagsfelt i utlandet.


Flere artikler