Vi eier, drifter og utvikler en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen
Vi eier, drifter og utvikler en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen
Vi bare låner ressursene som vi er så heldige å disponere her på kysten
Vi bare låner ressursene som vi er så heldige å disponere her på kysten
Dette gjør vi med stort hjerte for distriktene og naturen vi er en del av
Dette gjør vi med stort hjerte for distriktene og naturen vi er en del av
14/3/2021

Positive ringvirkninger – i alle betydninger av ordet

Made by nature

Positive ringvirkninger – i alle betydninger av ordetPositive ringvirkninger – i alle betydninger av ordet

Positive ringvirkninger – i alle betydninger av ordet

Måsøval har ambisjoner om å skape verdier langt utover selskapets egne økonomiske resultater. Vi eier, drifter og utvikler en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen, som alle bidrar til positive ringvirkninger og verdiskaping i hele landsdelen og regionen.

– Dette gjør vi med stort hjerte for distriktene og naturen vi er en del av. Vi bare låner ressursene som vi er så heldige å disponere her på kysten. Vi skal etterlate oss et fotavtrykk til våre etterkommere som skal være minst mulig. Samtidig trenger verden mer bærekraftig protein, og der er laksen noe av det mest ressurseffektive vi kan produsere, forteller Asle Rønning, administrerende direktør i Måsøval.

Måsøval eier 100 % av følgende selskaper:

Måsøval Åsen AS
Måsøval kjøpte Åsen Settefisk i Levanger kommune i 2019. Anlegget har kapasitet til produksjon av 2,5 millioner smolt per år.

Måsøval Laksåvika AS
Består i dag av settefiskanlegget Laksåvika på Hitra. Anlegget produserer 2,5 millioner smolt i året. 

Måsøval Service AS
I 2020 kjøpte vi rederiet Eidsvaag Akva AS for å sikre egen kapasitet på avlusning. Avlusningsenheten Luma har siden da vært ett av Måsøval sine viktigste verktøy mot lus. 

Måsøval har majoritet eller deleierskap i følgende selskaper:

Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS (66 %)
Selskapet har en konsesjon som driftes av Måsøval. Resterende eierpost eies av etterkommerne etter Gunnar Espnes.

Måsøval Fishfarm AS (64 %)
Selskapet har to konsesjoner som driftes av Måsøval. Resterende eierpost eies av NRS. Konsesjonene har tidligere vært eid av Vikan fishfarm og Brattøyfisk.


Flere artikler