1/12/2020

Elektrisk pioner i havgapet

Made by nature

Elektrisk pioner i havgapetElektrisk pioner i havgapet

Elektrisk pioner i havgapet

Også innen grønn energi er Måsøval ekte pionerer. Måsøval var nemlig første oppdretter i Norge som la elektrisk kraft fra land til alle sine anlegg. For å få til dette la vi en fem kilometer lang høyspentledning og investerte over 10 millioner kroner i dette grønne prosjektet.

Tidligere ble anleggene drevet av strøm fra støyende og forurensende dieselaggregater. Bare ett av aggregatene brukte 70 000 liter diesel i året. 

Investeringen i landstrøm gir ikke bare lavere klimaavtrykk. Det forbedrer også arbeidsmiljøet for alle som før jobbet i nærheten av forurensende og støyende aggregater. Nå kan de nyte både frisk luft og lyden av naturen. Enova støttet tiltaket med 5 millioner kroner. For samfunnet tilsvarer nemlig denne besparelsen i energiforbruk strømforbruket til hele 210 husstander. 

Måsøval måler og rapporterer hele vårt energiforbruk, alt fra strøm og drivstoff, til reiser og transport. Vi er opptatt av å være så energieffektive som mulig og stadig utvikle oss i positiv retning.

Du kan lese mer om klimaavtrykket til norsk havbruk her.

Flere artikler