27/10/2023

Sandra Holm blir Måsøvals første organisasjonsdirektør

Made by nature

Sandra Holm blir Måsøvals første organisasjonsdirektørSandra Holm blir Måsøvals første organisasjonsdirektør

Sandra Holm blir Måsøvals første organisasjonsdirektør

Vi har gleden av å kunngjøre Sandra Holm som vår første organisasjonsdirektør, en nyopprettet stilling som et viktig skritt i vår kontinuerlige vekst og for å styrke stabsfunksjonen i organisasjonen. Med en solid helsefaglig bakgrunn og en imponerende utdanning innen helseledelse og økonomi og ledelse, er Sandra godt rustet for sin nye rolle.

Sandra har en robust akademisk bakgrunn og har fullført en masteroppgave om bærekraftig havbruk, der fokus lå på strategisk modenhet og strategiske beslutninger. Denne inngående kunnskapen om bærekraftige praksiser gir henne en viktig fordel i en tid hvor miljømessig ansvarlighet er avgjørende for sjømatnæringen.

Hennes tidligere erfaring i både privat og offentlig sektor har gitt henne et bredt perspektiv og innsikt som hun nå tar med seg til Måsøval. Dette er verdifullt når det gjelder å utvikle og implementere strategier som er både effektive og i tråd med selskapets verdier og mål.

"Jeg gleder meg til å bli kjent med folkene og kulturen i Måsøval, og til å være med å videreutvikle prosesser og strategier for drift og videre vekst i organisasjonen," sier Sandra.
Sandra Holm. Foto: Ellen Fossbakk/ScaleAQ
Administrerende direktør Helge Kvalvik gir sin vurdering av den nye tilføyelsen til lederteamet: "Det er svært positivt å få en kvinne inn i ledelsen i en så sentral rolle. Med kjennskapen hennes til bransjen og med de referansene vi har fått, forventer jeg at hun kommer raskt inn i rollen og vil bidra positivt til å sette strukturen."

Med sin sterke forankring i ledelse og strategisk tenkning vil Sandra spille en viktig rolle i å styrke Måsøvals organisasjon og støtte selskapets fortsatte vekst og suksess, som en del av vår pågående omstrukturering.

Flere artikler