I Måsøval er vi veldig stolte av biologien vår, som utgjør selve hjertet i virksomheten.
I Måsøval er vi veldig stolte av biologien vår, som utgjør selve hjertet i virksomheten.
En sunn og glad laks som har det bra, er nemlig avgjørende for å sikre god lønnsomhet – og god samvittighet.
En sunn og glad laks som har det bra, er nemlig avgjørende for å sikre god lønnsomhet – og god samvittighet.
Vi har veldig høy overlevelsesfaktor på vår fisk, noe vi er veldig stolt av.
Vi har veldig høy overlevelsesfaktor på vår fisk, noe vi er veldig stolt av.
15/3/2021

Måsøval er pionerer – også innen fiskehelse

Made by nature

Måsøval er pionerer – også innen fiskehelseMåsøval er pionerer – også innen fiskehelse

Måsøval er pionerer – også innen fiskehelse

I Måsøval er vi veldig stolte av biologien vår, som utgjør selve hjertet i virksomheten. En sunn og glad laks som har det bra, er nemlig avgjørende for å sikre god lønnsomhet – og god samvittighet. Og det er alle våre medarbeidere fullt klar over. 

Vår fiskehelsesjef, Andreas Skagøy, har en mastergrad i fiskehelse/akvamedisin fra Universitet i Tromsø. Han samarbeider tett med de beste fagmiljøene i Norge og er en viktig pådriver for førsteklasses og helhetlig fiskehelsearbeid.

Vår fiskehelsesjef Andreas Skagøy trives godt i det våte element og har et stort hjerte for laksen. Foto: Måsøval.
– Vi har veldig høy overlevelsesfaktor på vår fisk, noe vi er veldig stolt av. Bevisstheten rundt at vi forvalter en felles ressurs er høy og vi opplever at bransjen blir stadig mer bærekraftig, sier Andreas.

Hver eneste tirsdag, selv på julaften, samler fiskehelsesjefen alle fagrupper til et tverrfaglig biologimøte. Og hver eneste dag jobber vi målrettet for å sikre høyest mulig overlevelsesrate i alle våre anlegg, fra smolt til fullvoksen laks. Med ett eneste mål for øyet: At fisken skal trives best mulig og vokse seg stor og sterk.

– I tillegg til fiskens ve og vel, er vi opptatt av ressurseffektiveten og fish-in-fish-out ratio. Altså; hvor mye putter vi inn, for å produsere 1 kilo fisk. Fôret er helt avgjørende for både kvaliteten på Måsøval-laksen, men også for bærekraften, sier Andreas.

Les mer: Måsøval er sertifisert av Good Agriculture Practice

Flere artikler