25/6/2020

Måsøval har gitt sine ansatte en sommergave

Made by nature

Måsøval har gitt sine ansatte en sommergaveMåsøval har gitt sine ansatte en sommergave

Måsøval har gitt sine ansatte en sommergave

– Måsøval synes ideen til Salmar om å gi en gave til ansatte i form av å støtte lokal handel var en god ide. Måsøval så derfor muligheten for å en kombinasjon av å gi en oppmerksomhet til de ansatte for innsatsen i ei utfordrende tid, og for å støtte lokalhandel, sier administrerende direktør Asle Rønning. 

– Det har vært en spesiell tid, selv om oppdrettsnæringen har gått godt er det mange bedrifter som er en del av vårt lokalsamfunn som sliter på grunn av pandemien som rammet oss. I Måsøval har vi måttet endret en god del rutiner på grunn av pandemien og takket være at de ansatte har vært lojal mot restriksjoner og de tiltak som vi har satt i verk, har dette gått veldig bra, sier administrerende Asle Rønning.

Måsøval og oppdrettsnæringen var i og er i en heldigere situasjon enn mange av de bedriftene som over natten mistet store deler av eller alle sine inntekter, noen måtte også permittere. Derfor har en del av sommergaven vært et gavekort på kr. 3.000,- til bruk på Mix & match her på Frøya, og boutique Helen på Hitra. Også det samme er gjort for arbeidstakere på Møre og i gamle Nord Trøndelag.

– I tillegg var det selvsagt laks fra Garnvik, også her for å støtte en lokalprodusent, som er en flott markedsfører av næringa vår. Dette gjorde vi for på vår måte å støtte det lokale næringslivet som vi er kjent med har utfordringer i forbindelse med pandemien, sier Rønning.

Flere artikler