20/9/2021

Kjempefisk svømte gjennom oppdrettsnota

Made by nature

Kjempefisk svømte gjennom oppdrettsnotaKjempefisk svømte gjennom oppdrettsnota

Kjempefisk svømte gjennom oppdrettsnota

17 september 2021 ble det ca kl.09:00 oppdaget en makrellstørjei en not ved Måsøval AS sin lokalitet Espnestaren i Frøyfjorden.

Fiskeridirektoratet ble kontaktet umiddelbart, og fellingstillatelse ble innhentet.

Prosedyrer for «fangst og avliving av makrellstørje» og «rømningsprosedyre» er fulgt.

Dykkere har inspisert skaden og utbedret denne. Det var en skade i noten på ca 30 cm x 30 cm. Skaden ble utbedret kl 09:40.

Det ble satt ut gjenfangstgarn i tilfelle rømming ca kl 10.Det er kun fanget en laks pr mandag 20 september.

Størjen ble avlivet lørdag.

 

Flere medier har nevnt saken, les mer her:

Makrellstørje på 270 kilo rett i nota til Måsøval på Frøya (ilaks.no)

Kjempefisk svømte gjennom oppdrettsnota - Hitra Frøya (hitra-froya.no)

Oppdaget makrellstørje i nota | Frøya.no (www.froya.no)


For ytterligere informasjon kontakt

Berit Flåmo

Leder Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Mobil 915 80 214

Flere artikler