1/3/2021

Måsøval er sertifisert av Good Agricultural Practice

Made by nature

Måsøval er sertifisert av Good Agricultural PracticeMåsøval er sertifisert av Good Agricultural Practice

Måsøval er sertifisert av Good Agricultural Practice

Måsøval har vært GlobalG.A.P.-sertifisert siden 2013. Forkortelsen står for Good Agriculture Practice og passer for produsenter som vil sikre høyest mulig kvalitet på både prosesser og produkter. Spesielt når det er snakk om mattrygghet og miljø, men også de ansattes velferd og sikkerhet.

Sertifiseringen dokumenterer at vi tar bærekraft, miljø og dyrevelferd på største alvor. I tillegg til gode systemer for sporbarhet, krever sertifiseringen godt dokumenterte hygienetiltak, smittetiltak, trygg innhøsting og emballering.Sporbarhet

GlobalG.A.P.-standarden stiller svært strenge krav til god akvakultur som sertifiserte oppdrettere må oppfylle. Med GlobalG.A.P.-sertifisering er man garantert at laksen som selges til forbruker kan spores tilbake til riktig lokalitet og anlegg.

– Standarden dekker hele produksjonskjeden fra stamfisk og fôrleverandører til oppdrett, slakting og foredling. Sertifiseringsordningen har krav om årlige selvinspeksjoner i tillegg til inspeksjoner med uavhengige inspektører før sertifisering, forteller fiskehelsesjef i Måsøval, Andreas Skagøy.

Kunden kan sjekke nøyaktig hvor laksen de har kjøpt ble produsert. Ved hjelp av det 13-sifrede nummeret på emballasjen kan alle innkjøpere studere fiskens opprinnelse.

GlobalGAP søkedatabase

GlobalGAP sertifikat for Måsøval

Flere artikler