"Det første jeg ser etter når jeg kommer på merdkanten, er vannoverflaten."
"Det første jeg ser etter når jeg kommer på merdkanten, er vannoverflaten."
"Er fisken aktiv? Jager den fôret? Eller står den i kanten og sturer."
"Er fisken aktiv? Jager den fôret? Eller står den i kanten og sturer."
"En laks som er aktiv, er en laks som har det bra og trives."
"En laks som er aktiv, er en laks som har det bra og trives."
8/4/2021

“Her har vi et prakteksemplar av en laks”

Made by nature

“Her har vi et prakteksemplar av en laks”“Her har vi et prakteksemplar av en laks”

“Her har vi et prakteksemplar av en laks”

Han har padlet ut på en av de mange merdene utenfor Frøya. Som ivrig friluftsmann tar han i bruk kajakken så ofte han har mulighet. Og som ansvarlig for biologien og fiskehelsa i Måsøval, blir det mange slike muligheter.

Han slår ut med armene og forklarer:

– Denne merda består av flere arter. Det er laks som har hovedrollen, men vi har jo også rensefisk, rognkjeks og leppefisk som vi ivaretar på samme måte som laksen. Det er utrolig viktig for oss at denne lille merda, som er sitt eget økosystem med flere arter, så skal vi ivareta alle sammen.

Se filmen om fiskehelse i Måsøval:

Fiskehelsesjefen plukker ytterst varsom opp en Måsøval-laks, mens det salte vannet renner av den blinkende fisken.

– Her har vi et prakteksemplar av en laks. Den har et intakt, fint hudlag. Så ser vi på øynene og gjellene. Her ser vi at øynene er fine og at gjellene har riktig rødfarge. Det er et godt tegn. Så inspiserer vi finnene. Og vi ser etter lus. Her var det ingen lus, sier Andreas og setter fisken like varsomt tilbake.

For verdenssamfunnet er det avgjørende at veksten i matproduksjon skjer i den blå åkeren.

– Vi har en voksende befolkning i verden, og som FN og flere organisasjoner hevder, er det i havet at veksten i matproduksjon må skje i årene framover. Og da er det fantastisk at vi kan bidra til den matproduksjonen, som er så sunn og så bærekraftig, og at vi samtidig er med og skaper disse fantastiske lokalsamfunnene. Jeg blir stolt av at vi gir noe til verden og at verden på den måten opprettholder noe som vi er så glad i her på kysten. 

Fiskehelsesjef Andreas Skagøy i kajakken utenfor Frøya. Foto: Måsøval.

Måsøval har en sterk og sunn biologi hele veien fra rogn til slakteklar laks, og er opptatt av så høy overlevelse som mulig i sine merder.

– For oss så er det biologi og fiskevelferd som kommer aller først. Og det har vi dokumentert gang etter gang, at dersom det kreves, så justerer vi produksjonsplanen vår for å ivareta velferden. Dette er noe vi virkelig lever etter. Fisken i Måsøval den har det bra. Det er utrolig viktig for oss. En fisk som trives, den vokser. Og det er jo nettopp det vi vil, at den skal ha god velferd, at den skal vokse og bli en stor slakteklar laks.

Flere artikler