25/11/2021

Måsøval henter 400 millioner i ny egenkapital

Made by nature

Måsøval henter 400 millioner i ny egenkapitalMåsøval henter 400 millioner i ny egenkapital

Måsøval henter 400 millioner i ny egenkapital

Måsøval henter 400 millioner i ny egenkapital

 

Frøya, 25 november:

Måsøval hentet i går 400 millioner i ny egenkapital gjennom utstedelse av 9 828 010 nye aksjer til kurs på 40,70 kr per aksje. Beløpet skal –sammen med 4 761 904 aksjer som skal utstedes til Vartdal Invest –delfinansiere oppkjøpet av Vartdal Gruppen.

Måsøvals hovedaksjonær – Måsøval Eiendom – har kjøpt 2 885 000 aksjer. I tillegg har andre primærinnsidere og deres nærstående kjøpt 70 031 aksjer.

Emisjonen ble fullført innenfor fristen og hele ønsket beløp ble tegnet.

Som rådgivere har Måsøval AS brukt DnB Markets, en del av DnB Bank ASA, som Global Coordinator og Joint Bookrunner og Carnegie som Joint Bookrunner. Advokatfirmaet Thommessen AS har vært juridisk rådgiver for selskapet.

 

Flere artikler