17/6/2021

Ringte med bjella for Måsøval – Se våre Investor Relations-sider

Made by nature

Ringte med bjella for Måsøval – Se våre Investor Relations-siderRingte med bjella for Måsøval – Se våre Investor Relations-sider

Ringte med bjella for Måsøval – Se våre Investor Relations-sider

I dag ble det ringt med børsbjella for Måsøval AS, idet selskapet ble notert på Euronext Growth, Oslo Børs. – En merkedag for selskapet. Nå starter neste kapittel i vår pionerhistorie, sier Lars Måsøval, eier og styreleder i Måsøval AS.

Sistranda, 17. juni 2021

På grunn av restriksjoner knyttet til pandemien var det dessverre ikke mulig for ledelse, ansatte og eiere å delta fysisk på børsen i dag. Børsdirektør Øyvind Amundsen måtte ringe med børsbjella på egenhånd. 

Se video med børsdirektøren og Måsøval:

– Noteringen ved Euronext Growth gjør selskapet i stand til å realisere en rekke vekstplaner for framtiden. Det var stor interesse for å være med på denne veksten, og emisjonen var fulltegnet, forteller Måsøval.

Måsøval har den siste uken gjennomført en vellykket emisjon på NOK 825 millioner kroner. De tre hjørnesteinsinvestorene Odin Forvaltning, Handelsbanken og Songa Asset Management tegnet seg for til sammen NOK 450 millioner kroner.

– Vi takker både eksisterende og alle våre nye medeiere for tilliten. Dette blir en spennende reise, der vi skal fortsette den flotte veksten som alle våre ansatte har bidratt til de senere årene. Det er lagt et godt grunnlag for videre verdiskaping, i et utvidet perspektiv, sier administrerende direktør Asle Rønning.

Invest in nature - Investor relations
I forbindelse med noteringen har Måsøval utviklet en komplett Investor Relations-seksjon, der man kan følge selskapets børsmeldinger, rapportering, kursutvikling og corporate governance.

– Vi skal kommunisere transparent og hyppig og har investert i en god plattform for våre investorer og andre stakeholders. Måsøval har allerede levert en svært fyldig og innholdsrik årsrapport for 2020, og vi gleder oss til kontakten med alle vår nye eiere, sier finansdirektør Gunnar Aftret i Måsøval AS.

Se de nye IR-sidene her:


Om Måsøval AS:

Måsøval er et av de første som startet med oppdrett i Norge i 1972 og eies av brødrene Lars og Anders Måsøval. Måsøval har i dag 120 ansatte fordelt på lokaliteter ved Frøya, Kristiansund, Aukra og Hustadvika. Selskapet fikk i 2019 fire utviklingskonsesjoner til det innovative prosjektet Aqua Semi, som representerer et potensielt produksjonsvolum på totalt 6 000 tonn HOG. Ambisjoner er å starte byggingen av Aqua Semi i 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Måsøval, styreleder, Måsøval AS, lars@masoval.no, +47 918 38 684
Asle Rønning, CEO, Måsøval AS, asle@masoval.no, +47 918 09 043
Gunnar Aftret, CFO, Måsøval AS, gunnar@masoval.no, +47 913 77 389

Flere artikler