19/8/2020

Måsøval sikrer seg nye laksekonsesjoner

Made by nature

Måsøval sikrer seg nye laksekonsesjonerMåsøval sikrer seg nye laksekonsesjoner

Måsøval sikrer seg nye laksekonsesjoner

Dette er et stort skritt for selskapet, og vil blant annet bety et behov for ca. 900 000 smolt. Sammen med undervisnings-konsesjonen vi fikk tidligere i år betyr dette at vi vil ha behov for ca, 1,2 millioner mer smolt i 2021.

For næringen er dette den viktigste muligheten for reell utvikling. Måsøval har stort fokus på utvikling og det var derfor naturlig for oss å delta i denne auksjonen.

Måsøval ønsker å være en aktiv aktør i utviklingen av havbruksnæringen og være med på og «mette verden» med god laks som har et godt næringsinnhold og som produseres på en miljøvennlig måte.

For næringen er dette den viktigste muligheten for reell utvikling. Måsøval har stort fokus på utvikling og det var derfor naturlig for oss å delta i denne auksjonen.

Måsøval ønsker å være en aktiv aktør i utviklingen av havbruksnæringen og være med på og «mette verden» med god laks som har et godt næringsinnhold og som produseres på en miljøvennlig måte.

Gjennom dette kjøpet har vi store muligheter for å bruke og utvikle allerede etablerte strukturer i organisasjonen som vil få nye mål å jobbe etter. Vi opplever stor entusiasme i organisasjonen rundt auksjonen og ikke minst glede rundt resultatet.

Prisen per tonn endte på 242 011 kr. Måsøval handlet for ca 485 millioner til sammen. Måsøval har hatt gode resultater de siste årene og det er jo det som gjør at vi kan være med på slike auksjonsrunder.

Flere artikler