16/6/2022

Asle Rønning fratrer som Administrerende Direktør i Måsøval AS

Made by nature

Asle Rønning fratrer som Administrerende Direktør i Måsøval ASAsle Rønning fratrer som Administrerende Direktør i Måsøval AS

Asle Rønning fratrer som Administrerende Direktør i Måsøval AS

Asle Rønning, administrerende direktør i Måsøval AS, har i dag meddelt selskapets styre at han ønsker å fratre sin stilling. Rønning har jobbet i selskapet i snart 10 år, de siste 7 som administrerende direktør. Rønning vil være tilgjengelig for selskapet inntil ny administrerende er ansatt og vil deretter tre inn i stillingen som daglig leder i selskapets morselskap, Måsøval Eiendom AS.

Rønning uttaler: «Det er et krevende valg å forlate et kompetent team i Måsøval AS som jeg er blitt veldig glad i. Jeg er stolt av det teamet har prestert de siste årene både operasjonelt og strategisk. Etter mer enn 25 år med operasjonelt ansvar ser jeg frem til å kunne fokusere mer på strategi og utvikling i konsernet. I min nye rolle vil jeg selvsagt følge selskapet tett og på den måten fortsette å bidra til selskapets videre utvikling.»
Styreleder Lars Måsøval i Måsøval AS uttaler: «Selskapet vil takke Asle for en solid og utmerket innsats i selskapet som han har ledet gjennom en spennende og ekspansiv fase. Jeg er svært tilfreds med at Asle velger å fortsette i konsernet som daglig leder i Måsøval Eiendom AS. Selskapet vil starte prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør så snart som praktisk mulig.»

Flere artikler