15/4/2021

Aqua Semi: Fire viktige utviklingskonsesjoner

Made by nature

Aqua Semi: Fire viktige utviklingskonsesjonerAqua Semi: Fire viktige utviklingskonsesjoner

Aqua Semi: Fire viktige utviklingskonsesjoner

Aqua Semi er en delvis nedsenkbar, semi-lukket, produksjonsenhet for laks bygget i stål. Enheten har tette stålvegger ned til 25 meters dyp og har alle driftsfunksjoner integrert. Dermed reduseres risikoen for rømming, lus og annen vannbåren smitte betraktelig. Noe som vil bidra til bedre fiskehelse og raskere vekst. 

Kunsten å tenke stort

Aqua Semi skal plasseres ved Fagerholmen i Frøyfjorden når den er ferdig bygget. Dette området har sterke havstrømmer som sikrer god tilførsel av friskt og næringsrikt vann, men også klimatiske utfordringer som gjør det uegnet for små, tradisjonelle anlegg. Aqua Semi blir konstruert for å tåle vær og vind, men bransjen har erfart at store anlegg kan ha helt unike utfordringer: Naturkreftene er større, og eget utstyr må utvikles for å løse behovene. Sammen med Vard og øvrige samarbeidspartnere, har vi lagt ned mye innsats i designfasen for å håndtere disse utfordringene, og sikre god integrering av utstyr og god fiskevelferd gjennom hele produksjonsfasen. Vi har gjennomført omfattende studier for å avdekke de biologiske kravene til vannkvalitet i en semilukket enhet med stor biomasse, samt hvilke tiltak som effektivt sikrer et godt vannmiljø under skiftende produksjonsforhold. 

Modellen er klar

Utformingen av enheten er nå endelig utviklet og modelltesting i havbasseng ved Sintef Ocean ble gjennomført våren 2020 med påfølgende uavhengig kontroll av design gjennomført av DNVGL. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Vard, en global aktør innen design og bygging av skip og spesialiserte fartøyer. Vard har i dag 8200 ansatte med hovedkontor i Norge og fasiliteter for bygging i Norge, Romania, Brasil og Vietnam. Største eier i Vard er Italienske Fincantieri S.p.A. 

Fremdrift

Prosjektet skal i løpet av Q2 2021 avslutte det grunnleggende designarbeidet. Neste steg er byggekontrakt og denne har vi planlagt å inngå medio 2021. Enheten vil da komme i sjøen i løpet av 2023, og første generasjon med produksjon er planlagt startet tidlig 2024. Produksjonssyklus vil være <10 måneder hvis vi lykkes med prosjektet, og to testgenerasjoner vil være ferdige i løpet av 2026. Enheten er laget for driftssykluser på < 10 måneder og skal i overskuelig fremtid dersom en lykkes med biologi og driftskonsept slakte 2 500 -3 000 tonn hvert år. Gjennomføring av prosjektet vil tilføre Selskapet ny kompetanse om store og krevende prosjekter samt bidra til vekst i produksjon fra og med 2024. 

Teknologien i Aqua Semi har følgende mål: 

  • Ta i bruk strømsterke lokaliteter som i dag ikke kan benyttes med konvensjonell teknologi. 
  • Redusere risiko for lakselus/andre vannbårne risiki gjennom skjerming mot de øvre vannmasser. 
  • Redusere fare for rømming. 
  • Bedre biologiske prestasjoner samt bedret fiskevelferd gjennom håndtering av slakteklar fisk samt kontroll og styring av oppvekstmiljø.

Flere artikler