18/6/2021

75% av ansatte i Måsøval har investert i selskapet

Made by nature

75% av ansatte i Måsøval har investert i selskapet75% av ansatte i Måsøval har investert i selskapet

75% av ansatte i Måsøval har investert i selskapet

De ansatte i Måsøval AS ønsker å være med på eiersiden i egen arbeidsgiver. 75% av arbeidsstokken og styremedlemmene har kjøpt aksjer i selskapet. – Dette er en viktig tillitserklæring for oss og gjør oss ydmyke og stolte. Dette skaper et enda sterkere lim i hele organisasjonen, sier styreleder Lars Måsøval.

Sistranda, 18. juni 2021

Torsdag denne uken ble Måsøval AS notert på Euronext Growth, Oslo, under tickeren "MAS". I en rettet emisjon og nedsalg på tilsammen NOK 825 millioner kom Handelsbanken, Songa Asset Management og Odin Forvaltning inn som hjørnesteinsinvestorer.

Se bjelleseremonien for Måsøval på Oslo Børs

– For oss som selskap er samspillet med de ansatte helt avgjørende. At så mange som tre fjerdedeler av våre 120 dyktige ansatte har investert i Måsøval, er svært gledelig. Det betyr at vi har lyktes med å forankre vår strategi i hele selskapet, og at alle deler troen på veien videre, sier styrelederen.

Se våre Investor Relations sider: Invest in nature

I tillegg har 60,5% av ansatte i de to selskapene Måsøval nylig ervervet, Pure Norwegian Seafood AS og Stokkøy Skjell AA, også kjøpt aksjer i selskapet. Totalt har ansatte og styremedlemmer kjøpt MAS-aksjer for 16 029 538 kroner.

– Det foreligger helt konkrete vekstinitiativer i årene framover. Dette inkluderer å igangsette nylig anskaffet kapasitet, integrere de to nye selskapene i strategien vår, utvikle nytt post-smoltanlegg og fokus på generell drift, sier Måsøval.

I tillegg har Måsøval sikret seg 4 utviklingskonsesjoner i forbindelse med prosjektet Aqua Semi, som har et samlet produksjonspotensial på 6 000 tonn HOG. Måsøval har vokst mye de siste årene og har doblet produksjonen siden 2017. 

– Måsøval er et selskap som kontinuerlig utvikler nye ideer og teknologier for hele tiden å spille på lag med naturen. Vi tilbyr et av landets meste spennende og kompetente havbruksmiljøer. Dette gjelder hele veien fra smolt til ferdig levert laks. Vi er svært stolte av produktet vi lager og ikke minst, at vi hver uke sender 2 millioner måltid laks ut i verden, sier Asle Rønning, administrerende direktør.

Les om Aqua Semi

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Måsøval, styreleder, Måsøval AS, lars@masoval.no, +47 918 38 684
Asle Rønning, CEO, Måsøval AS, asle@masoval.no, +47 918 09 043
Gunnar Aftret, CFO, Måsøval AS, gunnar@masoval.no, +47 913 77 389

Om Måsøval AS:

Måsøval er et av de første selskapene som startet med oppdrett i Norge og ble startet i 1972. Selskapet er notert på Euronext Growth under tickeren MAS. Måsøval har i dag 120 ansatte fordelt på lokaliteter ved Frøya, Kristiansund, Aukra og Hustadvika. Selskapet fikk i 2019 fire utviklingskonsesjoner til det innovative prosjektet Aqua Semi, som representerer et potensielt produksjonsvolum på totalt 6 000 tonn HOG.

Please note: The information published on
www.masoval.no is not a solicitation for investment. Investors are advised to make their own investment decisions, rather than rely solely on the information published on this website.

Flere artikler