25/5/2020

Tettere samarbeid mellom Måsøval og Guri Kunna

Made by nature

Tettere samarbeid mellom Måsøval og Guri KunnaTettere samarbeid mellom Måsøval og Guri Kunna

Tettere samarbeid mellom Måsøval og Guri Kunna

I dag signerte Guri Kunna videregående skole v/ rektor Espen Arntsberg og Måsøval v/ adm.direktør Asle Rønning avtalen om å drifte undervisningstillatelse for oppdrett av laksefisk som fylkeskommunen har i dag.

Undervisningskonsesjonen ble utlyst tidligere i vinter og det ble tilslutt Måsøval som fikk oppdraget med å drifte undervisningskonsesjonen. Guri Kunna vgs er meget tilfreds med å ha inngått avtale med Måsøval i forhold til samarbeid om undervisning for akvakulturnæringa, og operativ drift av skolens omsøkte undervisningstillatelse for 10 år fra april 2021.

– Skolen har også et veldig godt samarbeid allerede med Måsøval og ser frem til å utvikle dette videre, sier rektor Espen Arntsberg.
– I avtalen ligger ikke bare forpliktelser om å drifte konsesjonen, men også være en aktiv aktør opp mot behov for utvikling av studietilbudet ved skolen. Måsøval ser frem til et tettere samarbeid med skolen, sier adm. dir. Asle Rønning

Tillatelsen har vært utleid til Salmar, Mowi og Lerøy, og har vært viktig i forhold til å utvikle skolen og skolens utdanningstilbud innenfor akvakultur. Avtalen har bidratt til et meget godt samarbeid mellom skolen og næringslivet i forhold til planlegging og gjennomføring av undervisninga på de ulike lokaliteter, og i forhold til at skolen skal bidra til å utvikle lokal havbruksnæring gjennom sin rolle som lokal utdanningsaktør, sier rektor Espen Arntsberg. Selv om skolen/fylkeskommunen nå har inngått avtale med Måsøval er det også avtalt at det gode samarbeidet som er utviklet med Salmar, Mowi, Lerøy, og andre lokale oppdrettsselskaper skal fortsette selv om Måsøval nå overtar som avtalepartner.

– Måsøval har et godt samarbeid med skolen fra før gjennom bl.a muligheten for ansatte å ta fagbrev. Dette har vært et løft for bedriften og gitt oss muligheter til å bygge videre på utdanninger som havbruksnæringen har behov for. Vi er jo også så heldig å ha skolen som  nærmeste nabo, både vi i administrasjonen og et oppdrettsanlegg ligger et «steinkast» unna, sier Asle Rønning

– Leieinntektene som følge av denne avtalen skal benyttes til å bygge opp et undervisningsfond. Fondets formål skal være å medfinansiere, helt eller delvis, undervisningsaktiviteter eller andre prosjekter som skolen alene eller sammen med oppdretterne ønsker å gjennomføre. Midlene skal gi økt handlingsrom for å sikre høy kvalitet på skolens utdanninger relevant for havbruksnæringen.
Videre vil vi bidra til godt samarbeid med fagskoler, høyskoler, -og universitet i den hensikt at det kan tilbys aktuelle utdanninger lokalt i øyregionen. I dette ligger også å utvide markedsføring og stimuleringstiltak av høgskole og universitetsutdanninger som er relevante for havbruksnæringa gjennom elevenes tid ved skolen, sier Espen Arntsberg.

Noe av det viktigste avtalen skal bidra med er å styrke samarbeidet mellom næring og skole som bidrar til samsvar mellom næringens behov og den måten undervisningen til enhver tid foregår på.

– Det er viktig at avtalen bidrar til tilstrekkelig rekruttering av søkere til aktuelle utdanninger for havbruksnæringen nå og i fremtiden, sier Asle Rønning.

Kontaktpersoner:

Guri Kunna vgs v/ rektor Espen Arntsberg tlf. 951 49 764

Måsøval Fiskeoppdrett v/ adm dir Asle Rønning tlf. 918 09 043

Flere artikler