22/4/2020

Måsøval vil etablere visningssenteret «Fremste Øy» på Frøya

Made by nature

Måsøval vil etablere visningssenteret «Fremste Øy» på FrøyaMåsøval vil etablere visningssenteret «Fremste Øy» på Frøya

Måsøval vil etablere visningssenteret «Fremste Øy» på Frøya

Et unikt kunnskaps- og opplevelsessenter som presenterer fakta om hele næringen.

Frøya ligger geografisk fremst i den såkalte ‘Øyrekken’, men er fremst også på mange andre områder. Ved å ta i bruk den opprinnelige betydningen av øynavnet skal visningssenteret Fremste Øy bidra til å skape stolthet for det Frøya har utviklet, og vise den sterke viljen til samfunnsbygging som ligger på Frøya, sier adm. dir. i Måsøval, Asle Rønning i en pressemelding.

Frøygruppen er en nær samarbeidspartner for Måsøval i arbeidet med å få etablert Fremste Øy. Selskapet, representert ved Helge Gåsø, har hatt en svært sentral rolle i utviklingen av visningskonseptet og det strategiske arbeidet knyttet til dette. Frøygruppen vil også ha en sentral rolle ved etablering, drift og videreutvikling av Fremste Øy.

– Det nære samarbeidet med Frøygruppen er viktig for prosjektet, både ut fra et faglig perspektiv og ut fra at selskapet har et sterkt engasjement for at Fremste Øy skal bli en suksess og et viktig tilbud på Frøya, sier Asle Rønning.

Karriere, forskning og innovasjon
Fremste Øy vil ha et sterkt søkelys på rekruttering og karrieremuligheter innen havbruk, forskning og innovasjon – noe som vil være avgjørende for fremtidens havbruk.

Asle Rønning, adm. dir. i Måsøval AS.


– Frøya trenger et visningssenter for havbruk – en arena der vi med stolthet kan presentere næringen som er selve grunnlaget for det fantastiske samfunnet Frøya er, sier Asle Rønning som påpeker at det er utarbeidet et ambisiøst, helhetlig og detaljert formidlingskonsept for visningssenteret Fremste Øy.

–  Fremste Øy vil være et senter som skiller seg fra det som allerede finnes, både når en sammenligner med alle visningssentrene i Norge og det som finnes i Trøndelag. Vi har en tematisk vinkling på formidlingen som er nyskapende, samtidig som den er spesielt tilpasset Frøya, med et av Norges sterkeste havbruksmiljø, sier han.

Flere artikler