10/6/2021

Lars Måsøval: "Dette er en milepæl for Måsøval"

Made by nature

Lars Måsøval: "Dette er en milepæl for Måsøval"Lars Måsøval: "Dette er en milepæl for Måsøval"

Lars Måsøval: "Dette er en milepæl for Måsøval"

Måsøval AS planlegger emisjon på inntil 825 millioner NOK, med påfølgende notering på Euronext Growth, Oslo Børs. – Det er klart det er en milepæl å slippe andre eiere inn i vårt familieselskap, forteller Lars Måsøval, som sammen med Anders er tredje generasjon eiere og drivere av Måsøval AS.

Sistranda, 10 juni, 2021.

Selskapet, med hovedkontor på Frøya, har hatt sterk vekst siste årene. Børsnotering er et naturlig skritt videre i utviklingen av selskapet, som hadde en omsetning på 928 millioner kroner i 2020, med et resultat før skatt på 242 millioner kroner.

Lars, Synne og Karsten; tre generasjoner Måsøval. Foto: Måsøval.


Les hele børsmeldingen

Les eller last ned årsrapport for 2020

Fortsatt toneangivende eiere

Styremedlem og eier Anders Måsøval. Foto: Måsøval.

– Vi har som intensjon å være en toneangivende eier også i fortsettelsen, men med det sagt synes vi det er hyggelig om andre har tro på det vi har fått til hittil i selskapets historie og håper at nye aksjonærer finner vårt selskap interessant å investere i. At så sterke hjørnesteinsinvestorer allerede har tegnet seg, er en stor tillitserklæring til Måsøval AS, sier styreleder Lars Måsøval.

De siste 20 årene har Måsøval hatt 20% årlig volumvekst i Norge. Selskapet har drevet havbruk siden 1972 og er en av pionerene i norsk oppdrettsnæring. Måsøval AS har hovedkontor på Frøya, helt ytterst ute på trøndelagskysten, men har også anlegg i Kristiansund, Aukra og Hustadvika. Måsøval er i sterk vekst og har totalt 120 ansatte i våre selskaper.

Les mer om Måsøval AS

– Vi skal gjøre vårt ytterste for at det også i fremtiden skal skapes verdier, arbeidsplasser og at Måsøval AS er et selskap som også i årene fremover står støtt på egne ben og bidrar til videre utvikling av havbruksnæringa for kystsamfunn og for Norge, sier Lars Måsøval.

Sterk innovasjonskraft

Måsøval er et selskap med sterk innovasjonskraft og har blant annet fått utviklingskonsesjoner til Aqua Semi, som er en delvis nedsenkbar, semi-lukket, produksjonsenhet for laks bygget i stål.

Les mer om Aqua Semi: Fire viktige utviklingskonsesjoner

– Kapitalinnhentingen fra børsnoteringen vil bli brukt til å finansiere selskapets videre vekst. Som det framgår av vår årsrapport, har vi planlagt og utarbeidet en rekke vekstprosjekter i tiden framover, forteller selskapets administrerende direktør, Asle Rønning.

Planene inkluderer blant annet investeringer for å utnytte nye konsesjoner optimalt, flere oppkjøp, samt investering i et helt nytt anlegg for produksjon av post-smolt.

Administrerende direktør i Måsøval, Asle Rønning. Foto: Måsøval.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Lars Måsøval (styreleder), +47 918 38 684, lars@masoval.no
Asle Rønning (CEO), +47 918 09 043, asle.ronning@masoval.no
Gunnar Aftret, CFO, +47 913 77 389, gunnar@masoval.no

Flere artikler