10/6/2021

Måsøval AS: Planlegger emisjon og notering på Euronext Growth Oslo

Made by nature

Måsøval AS: Planlegger emisjon og notering på Euronext Growth OsloMåsøval AS: Planlegger emisjon og notering på Euronext Growth Oslo

Måsøval AS: Planlegger emisjon og notering på Euronext Growth Oslo

Sistranda, 10. juni, 2021 – Måsøval AS (“Måsøval” eller “Selskapet”), en pioner innen norsk laksenæring, kan i dag kunngjøre en planlagt emisjon av opptil ca. NOK 825 millioner i nye og eksisterende aksjer i Selskapet (“Emisjonen”) og en etterfølgende notering av Selskapets aksjer på Euronext Growth Oslo (“Noteringen”).

Måsøval AS, har engasjert Carnegie, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA (“DNB Markets”) og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere og Joint Bookrunners med tanke på emisjonen og noteringen (“Tilretteleggerne”).

Emisjonen:

Tegningskursen per tilbudsaksje er satt til NOK 32,90 (“Tegningskursen”), noe som tilsvarer en egenkapitalverdi før emisjon av Selskapet på ca. NOK 3 250 millioner basert på Selskapets 98 800 000 aksjer.

Emisjonen vil bestå av i) en første emisjon på opptil 9 118 541 nye aksjer, som vil gi Selskapet en emisjonsinntekt på opptil NOK 300 millioner (“Første Emisjon”) (“Nye Aksjer”) og ii) en andre emisjon på opptil 13 677 812 eksisterende aksjer i morselskapet Måsøval Eiendom AS, (“Tilbudsaksjer”). Det vil være mulighet for overtegning på opptil 2 279 635 eksisterende aksjer, (som tilsvarer 10% av det totale antallet Nye Aksjer og Tilbudsaksjer som er en del av Emisjonen) (“Tilleggsaksjene”, sammen med Nye Aksjer og Tilbudsaksjer, “Emisjonsaksjene”) for å legge til rette for prisstabilisering de første 30 dagene etter Noteringen.

Emisjonsinntektene skal brukes til å finansiere Selskapets vekstplan, noe som inkluderer (i) investeringer til å ta i bruk nylig anskaffet kapasitet, (ii) oppkjøp i Q1-2021 (beskrevet nedenunder), (iii) et nytt post-smoltanlegg og (iv) generell drift.

Selskapet har blitt møtt med stor interesse fra investorer under sonderingsmøter, og tre hjørnesteinsinvestorer, har, underlagt visse forbehold, har avtalt å tegne aksjer for ca. NOK 450 million til følgende Tegningskurs;

(i) ODIN Forvaltning for NOK 250 millioner;

(ii) Handelsbanken Fonder for NOK 125 millioner; og

(iii) Songa Asset Management for NOK 75 millioner

I tillegg har Pure Seafood AS forhåndsavtalt å tegne seg for Tilbudsaksjer for minimum NOK 40 millioner. 

Framdriftsplan og tegningsperiode:

Tegningsperioden starter i dag, 10. juni 2021, 09:00 CEST og avsluttes 14. juni 2021 16:30 CEST. Tilretteleggerne og Selskapet kan også når som helst avgjøre å avslutte eller utvide tegningsperioden. Om tegningsperioden avkortes eller utvides, vil datoene oppgitt her endres tilsvarende.

Måsøval har søkt om notering på Euronext Growth Oslo, med forbehold om en vellykket emisjon og de nødvendige godkjenninger fra Oslo Børs. Første noteringsdag på Euronext Growth Oslo er ventet å komme rett etter avsluttet emisjon, rundt 17. juni 2021.

Måsøval Eiendom AS ventes å gi DNB Markets, på vegne av tilretteleggerne (den “Stabiliserende Tilretteleggende”) en opsjon til å tegne for tegningskurs et antall aksjer som tilsvarer tallet på Tilleggsaksjer for å dekke shortposisjoner som har oppstått på grunn av overtegning. Stabiliserende Tilrettelegger må gjøre dette i løpet av de første 30 dagene etter noteringen på Euronext Growth Oslo. Stabiliserende Tilrettelegger kan (men er ikke forpliktet til å) igangsette stabiliseringer i tråd med Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/1052, som inntatt i norsk lov ved verdipapirhandelloven § 3-1 første ledd, i løpet av de første 30 dagene etter første noteringsdag på Euronext Growth Oslo, med tanke på å støtte markedskursen. Det er imidlertid ingen sikkerhet for at Stabiliserende Tilrettelegger (eller personer som opptrer på vegne av Stabiliserende Tilrettelegger) vil foreta stabiliserende handlinger. Stabilisering foretas fra og med tidspunktet da den endelige tilbudsprisen er offentliggjort, og hvis stabilisering iverksettes, kan den avsluttes når som helst, dog senest innen 30 dager fra aksjene er tatt opp til notering på Euronext Growth Oslo. Stabiliseringen kan medføre en aksjekurs på et høyere nivå enn det som ellers kunne tenke å gjelde, og et nivå som kanskje ikke vil kunne holdes på permanent basis.

Emisjonen vil rettes mot norske og internasjonale investorer, i hvert tilfelle betinget av tilgjengelige unntak fra krav om tilbudsprospekt og ethvert annet notifiserings- og registreringskrav i den relevante jurisdiksjonen, og under forbehold for øvrige salgsrestriksjoner. Minstetegning og -allokering i Emisjonen er satt til det antall aksjer som tilsvarer et samlet tegningsbeløp i NOK tilsvarende minst EUR 100 000. Selskapet kan, etter eget skjønn, tilby og tildele Aksjer med et tegningsbeløp som tilsvarer mindre enn EUR 100 000 i den utstrekning unntak fra prospektkrav etter verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter, eller tilsvarende regulering i andre jurisdiksjoner, kommer til anvendelse.

Gjennomføringen av Emisjonen er betinget av at (i) alle nødvendige godkjennelser som angår fullføringen av Emisjonen vedtas av Selskapet og selgende aksjonærer, deri nødvendige godkjennelser og vedtak i styre og generalforsamling, (ii) at de tilbudte aksjene er fullt ut betalt, og at (iii) de Nye Aksjene er gyldig og lovlig utstedt (ved at forhøyelsen av aksjekapitalen ved tegning av Nye Aksjer registreres i Brønnøysundregisteret) og overføres gjennom VPS.

Selskapet forbeholder seg retten til å når som helst, av enhver grunn, avlyse eller endre vilkårene for Emisjonen. Verken Selskapet eller Tilretteleggerne vil være ansvarlige for noen tap som påløper søkerne om Emisjonen blir avlyst, uavhengig av grunnen for avlysningen.

Om Måsøval:

Måsøval ble grunnlagt av Edvin Måsøval og sønnene Karsten og Bjørn i 1973 og er en pionerbedrift innen norsk oppdrettsnæring. Selskapet eies i sin helhet av Måsøval Eiendom AS, som fortsatt vil være majoritetseier også etter børsnoteringen. Selskapet innehar en attraktiv konsesjonsportefølje med totalt 12 100 tonn maksimalt tillatt biomasse (“MTB”) i et av Norges aller beste områder for lakseoppdrett. Ved siste års auksjon var Selskapet en av de største kjøperne, da de skaffet seg ytterligere 2 000 tonn MTB.   

I sammenheng med børsnoteringen ønsker Selskapet å fremskaffe kapital til å finansiere flere organiske og ikke-organiske vekstprosjekter, inkludert, men ikke avgrenset til, de følgende:

·         Oppkjøp av og utkjøp av minoritetsaksjonærer i de eksisterende driftsselskapene Måsøval Fishfarm AS og Gunnar Espenes Fiskeoppdrett AS

·         Oppkjøp av en konsesjon fra Pure Farming AS

·         Kjøp av 65% av aksjene i den veletablerte salgs- og foredlingsbedriften Pure Norwegian Seafood AS

Rådgivere og tilretteleggere:

Carnegie, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, og SpareBank 1 Markets fungerer som Tilretteleggere og Joint Bookrunners i sammenheng med Emisjonen og Noteringen. Advokatfirmaet Thommessen er Selskapets juridiske rådgiver. Schjødt er Tilretteleggernes juridiske rådgiver.

For andre spørsmål, ta kontakt med:

Asle Rønning (adm.dir.), +47 918 09 043, asle.ronning@masoval.no
Gunnar Aftret, finansdirektør, +47 913 77 389, gunnar@masoval.no


Important information

This announcement is not and does not form a part of any offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company. The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws.

The Company does not intend to register any part of the offering or its securities in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this announcement will be made solely to qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the Securities Act.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive the offer without an approved prospectus in such EEA Member State. The expression Prospectus Regulation means Regulation 2017/1129 as amended together with any applicable implementing measures in any Member State.

This communication is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the Order) or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as relevant persons). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only

for relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as believe, expect, anticipate, strategy, intends, estimate, will, may, continue, should and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control.

Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation, changes in investment levels and need for the Company's services,

changes in the general economic, political and market conditions in the markets in which the Company operates, the Company's ability to attract, retain and motivate qualified personnel, changes in the Company's ability to engage in commercially acceptable acquisitions and strategic investments, and changes in laws and regulation and the potential impact of legal proceedings and actions. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The Company does not provide any guarantees that the assumptions underlying the forward-looking statements in this announcement are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this announcement or any obligation to update or revise the statements in this announcement to reflect subsequent events. You should not place undue reliance on the forward-looking statements in this document.

The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and are subject to change without notice. The Company does not undertake any obligation to review, update, confirm, or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Neither of the Joint Global Coordinators nor any of their respective affiliates makes any representation as to the accuracy or completeness of this announcement and none of them accepts any responsibility for the contents of this announcement or any matters referred to herein.

This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a recommendation to buy or sell any securities in the Company. Neither the Joint Global Coordinators nor any of their respective affiliates accepts any liability arising from the use of this announcement.Flere artikler