I 1972 starter det hele, med bygging av merder og fryserom.

Året etter, i 1973, stifter Edvin Måsøval selskapet Måsøval Fiskeoppdrett AS, sammen med sønnene Bjørn og Karsten.

I 1977, etter fire vellykkede år med regnbueørret, tar pionerene et nytt skritt på veien til en av landets mest innovative matprodusenter: Den første laksen settes ut.

Bestefar Edvin Måsøval dør i 1978, og sønnene Bjørn og Karsten overtar både eierskapet og driften av selskapet.

På 80-tallet prøver pioner-bedriften seg med utsett av hummer og klekking av torsk, men nyskapningen lyktes dessverre ikke.

I 1982 går Måsøval inn i Nordskagfisk for å få samdrift på sjø og sikre tilgang på slakteri. Det skal senere vise seg å bli starten på Salmar-eventyret.

I 1992 er Måsøval-familien med og stifte Norway Royal Salmon. Måsøval-pionerene har altså vært med på å bygge og utvikle tre av de største virksomhetene i norsk havbruk.

Måsøval fortsetter ekspansjonen og kjøper seg også inn i Gunnar Espnes Fiskeoppdrett på Frøya, Brattøyfisk på Frei og Vikan Fishfarm på Hitra

Måsøval vil sikre seg tilgang på egen settefisk, noe som alltid har vært en flaskehals. Vi kjøper et settefiskanlegg fra Frøya Edelfisk i 1998 og et fra Marine Harvest i 2004.

I 2009 tildeles selskapet en ny laksekonsesjon. Nå begynner det å bli virkelig fart i sakene.

I 2011 kjøper Måsøval oppdrettsselskapet Lernes i Hemne med hele fire konsesjoner.

I 2016 inngår Måsøval en strategisk samarbeidsavtale med Aquagen som innebærer produksjon av stamfisk på to konsesjoner.

I 2016 engasjerer Måsøval-familien seg i Laxar Fiskeldi på Island. Eierselskapet Måsøval Eiendom AS har i dag en eierpost på 56,87 % i Laxar.

I 2017 søker Måsøval om utviklingskonsesjoner på prosjektet Aqua Semi. To år senere får vi hele fire utviklingskonsesjoner takket være dette innovative prosjektet.

I 2019 kjøper vi Åsen Settefisk AS for å styrke vår posisjon på produksjon av smolt.

2020 blir et usedvanlig begivenhetsrikt år for Måsøval. Først kjøper vi 2,5 nye konsesjoner og øker dermed produksjonskapasiteten med hele 2 000 tonn. Samtidig inngår vi en tiårig samarbeidsavtale med Guri Kunna vgs om å utvikle framtidas arbeidskraft, og sikrer oss dermed produksjon på enda en konsesjon.

2021 blir nok et begivenhetsrikt år for Måsøval. Vi blir notert på Oslo Euronext Growth i juni, og blir en integrert lakseprodusent med oppkjøpet av 65% av aksjene i Pure Norwegian Seafood.

Videre styrker vi vår posisjon i PO5 med oppkjøpet av Vartdal-gruppens fire konsesjoner, to postsmoltanlegg og ett slakteri.

2022 blir et år med fokus på integrering av våre nye Måsøvalinger i Vartdal. Helt på tampen av året inngår vi en samlokaliseringsavtale med Frøya Laks om drift av 2 433 tonn MTB.

Ved utgangen av 2023 kommer laks fra Måsøval til å mette over 2,5 millioner mennesker over hele verden, hver eneste uke, året rundt.