29/3/2022

-Vi har trua på en smolt produsert på den gode gamle måten

Made by nature

-Vi har trua på en smolt produsert på den gode gamle måten-Vi har trua på en smolt produsert på den gode gamle måten

-Vi har trua på en smolt produsert på den gode gamle måten

Måsøval produserer selv bare i gjennomstrømningsanlegg.

En times biltur nord for Trondheim ligger bygda Åsen. Her ligger det nær seks kvadratkilometer store Hammervatnet knapt 25 meter over havet. Utløpet er ned Hoplaelva, og når den når fjorden, står et settefiskanlegg og nyter godt av det ferske vannet.

Før i tida var det en ullvarefabrikk og en kartongfabrikk som brukte vannet. Hammervatnet er nok mer kjent for krigshistorikere enn lakseoppdrettere. En Spitfire på tokt for å bombe «Tirpitz» i 1942 ble skutt ned over innsjøen. I 1978 ble vraket tatt opp og bragt til egnet museum i England.

Fra 1992 og frem til 2019 var Åsen Settefisk eid av Emilsen Fisk, SinkabergHansen og MidtNorsk Havbruk. Sommeren 2019 kjøpte Måsøval anlegget, og ga det navnet Måsøval Åsen. Fra hovedkontoret på Frøya har produksjonsansvarlig for smolt i selskapet, Lars Jørgen Ulvan, kommet for å ta en arbeidsdag med den åtte mann store staben her. For menn er de alle mann her, med driftsleder Georg Reinaas i front.

– Hvem er egentlig verdens beste trønder?
Driftsleder og produksjonsleder har en noe anstrengt mine, og virker noe avmålt når de to skal gi en rask introduksjon til settefiskanlegget her på Fosen. Årsaken kommer raskt for dagen idet de to forteller at de nylig leste på iLaks.no om en noe kjepphøy kollega på andre siden av Trondheimsfjorden, Stig Gaarden, som uttalte at "selv Norges beste Trøndersmolt må tåle et stikk, selv om den eies av en danske."

Det er en påstand de i Åsen ikke ønsker at skal være uimotsagt, og presiserer at det de har produsert her, er verdens beste smolt, og om iLaks også trykker det, kan ballen om hvem som er verdens beste trønder, legges død en gang for alle.

Røkterne Knut Christiansen og Terje Høiseth ved utekarene på Åsen (Foto: Steve Hernes)

Fallrettigheter uten konsesjonsplikt
Det er en kalkåre i området, og en veldig stabil PH-verdi som gir en flott vannkvalitet. Her går vannet helt ubehandlet rett inn i produksjonen, etter å reist de vel fem hundre metrene ned fra vannet. Siden Måsøval Åsen eier fallrettighetene fra tida før konsesjonsloven ble etablert, er de ikke avhengig av konsesjon fra NVE.

De eier demning og regulerer vannet selv. Måsøval har nå fire gjennomstrømningsanlegg etter kjøpet av Vartdal Gruppen, og dette er vel det eneste anlegget som ikke behandler det inngående vannet.

Overtakelsen av Vartdal Gruppen ble verdsatt til halvannet milliard kroner ved oppkjøpet før jul i fjor. Kjøpet ga Måsøval en fullintegrert oppdretter med fire tillatelser for laks, og egen produksjon av smolt og postsmolt. Ulvan forteller de har flere leverandører og god tilgang, noe som gjør at de også selger fra egne anlegg. Måsøval kjøper også fra Trøndersmolt og Nekton Settefisk.

– Det er jo ikke noe mål for oss å selge smolt, men med gjennomstrømningsanlegg er vi litt låst til naturlige sykluser og ikke så lett å levere hele året, sier Ulvan.

Har trua på den gode gamle måten
Til sammen produserer Måsøval om lag sju millioner smolt årlig, og har kun gjennomstrømningsanlegg.

I 2020 kunne selskapet fortelle de hadde en overlevelsesgrad på 95,6 prosent gjennom hele produksjonsfasen for sin smolt.

Måsøval har vekstambisjoner og smoltbehovet blir større og større. Vi var før kjøpet av Åsen ikke selvforsynt med smolt. Nå er vi det i produksjonstillatelser, men ikke i utsettstidspunkt, forteller Ulvan.

– Vi har trua på en smolt produsert på den gode gamle måten. At en smolt som har vært med på naturlige sykluser, og ikke bare godt på temperert vann hele livet, gjør at presterer utrolig godt når den kommer i sjøen, mener Ulvan.

Rogna kommer fra AquaGen sitt anlegg i Hemne, der det nylig ble ILA-påvisning.

– Det førte til litt forsinkelse, men vi fikk mengden som var tiltenkt. Klart det var litt turbulent før vi kom i boks, men jeg må si AquaGen viste god evne til omstilling for å løse dette, sier Lars Jørgen Ulvan.

Her står det 37.000 rognkorn i karet, som er ett av i alt 50 kar ved anlegget. Denne rogna ble levert for ei ukes tid siden, og skal klekke den 30. mars. Så flyttes den manuelt over i andre kar, ved at hele kassen bæres av to mann.

– I startfôringa står nå én million yngel på nær fire gram. Startfôringa startet den 3. februar, da den veide 0,15 gram. EWOS startfôr står på menyet til yngelen som skal være leveringsklar smolt fra september, sier Georg Reinaas.

(Foto: Steve Hernes)

Artikkel skrevet av Steve Hernes, hentet fra ilaks.no

Flere artikler