24/3/2023

Jeg liker Måsøvalkulturen

Made by nature

Jeg liker MåsøvalkulturenJeg liker Måsøvalkulturen

Jeg liker Måsøvalkulturen

Nær to måneder etter at han startet i jobben, tar Helge Kvalvik turen ut på oppdrettsanleggene Måsøval har ved Inntian på Frøya.

– Det er her det skjer, sier han.

Tidligere har han kun besøkt oppdrettsanlegg som gjest. Nå er han der for å se hvordan verdiene skapes i selskapet han er blitt øverste sjef for.

Ved nyttår avløste han Asle Rønning som administrerende direktør i Måsøval. Helge Kvalvik har utdanning både som skipsdesigner og innen finans. Han kommer fra jobben som administrerende direktør i Boa Offshore, hvor han har vært i 12 år.

– Jeg tror det er positivt å få inn noen med erfaring fra en annen bransje. Det kan gi input som vi trenger i næringa, sier produksjonsleder Harry Osvald Hansen, som er med på runden.
Fra venstre: Harry Osvald Hansen (produksjonsleder, sjø) og Helge Kvalvik (adm. dir.). Foto: Trond Hammervik

Folket og fisken skal ha det bra

Ute på flåta på Bukkholmen tar nysjefen praten med de ansatte over en kopp kaffe. Han får høre om bakgrunnen til de enkelte røkterne, hvilke arbeidsoppgaver de har, hvor værhardt det kan være, og om hvordan produksjonen er på denne lokaliteten. Han får en introduksjon på kontrollrommet, hvor røkterne overvåker foringa.

Helge Kvalvik i prat med Svein Brenna og Ole Eide. Foto: Trond Hammervik

– Jeg tar turen for å bli kjent. Jeg vil vite om folka har det bra. Og om fisken har det bra. Og så er det viktig å lære seg litt om lokal geografi, sier Kvalvik, som etter besøket på anleggene ved Inntian skal videre til settefiskanlegget i Laksåvika på Hitra.

– Det er biologi det handler om

Etter å ha snakka med de ansatte går turen over til nabolokaliteten Lamøya. Her blir det en runde på merdkanten, mens Harry Osvald Hansen forteller om hvordan det ligger an med veksten, og hva man kan forvente seg å få ut av smålaksen, som spretter inne i merden mens foringa pågår.

– Det er egentlig bra at de ikke spretter for mye. Det kan ofte være tegn på at de har noe på seg som de vil bli kvitt, forklarer Hansen.

Kvalvik har den første måneden fått grundige innføringer om lakselus og andre utfordringer man har når man driver biologisk produksjon i sjøen.

– Jeg har lært mye biologi. Og det er jo biologi det handler om i denne bransjen, sier han.

47-åringen har vokst opp i Sunnfjord, og har de siste tolv årene bodd i Trondheim. Der vil han fortsette å bo med familien. Han forteller at han vil jobbe annenhver uke fra Trondheim, og annenhver uke på Frøya.

Måsøvalkulturen

Kvalvik synes han har blitt godt mottatt i selskapet.

– Ja, jeg har blitt godt mottatt. Og jeg liker måsøvalkulturen, og de verdiene man står for, sier han.

Ved siden av biologi, har Kvalvik også måttet sette seg inn i grunnrenteskatt. Hans forgjenger, Asle Rønning, gikk i høst kraftig ut mot regjeringens varsel om heftig beskatning av lakseoppdrett. Rønning viste blant annet til den store prosenten av ansatte i Måsøval som hadde investert i aksjer i egen bedrift.

– Det er disse aksjonærene jeg har mest vondt av nå, sa han til Hitra-Frøya, samtidig som han poengterte at hovedeierne uansett ville klare seg, men at skatten vil stoppe investeringene og satsinga på kysten.

Lakseskatt og behovet for investeringer

Kvalvik stiller seg på linje med sin forgjenger.

– At så mange ansatte har aksjer i selskapet, vitner om at de har trua på det de jobber med. Det viser også at oppdrett ikke bare handler om storkapital. Nå har vel også Måsøval uttrykt at de ikke har imot litt mer beskatning, men det er nivået og måten dette skjer på som er skadelig. Lakseoppdrett er forsatt en ganske ny næring, som har hatt en stor vekst de siste tyve årene. Men jeg er ganske sikker på at de neste tyve årene vil kreve mye mer av investeringer og utvikling enn de tyve årene som har vært. Det vil kreve mer kapital, og da må selskapene få beholde mer av overskuddet, i stedet for å betale det i skatt. Næringa i Norge er også blitt mer konkurranseutsatt. Man kan si at fjordene alltid vil ligge her. Men kapitalen trenger ikke å komme hit. Den kan gå til å investere i oppdrett i andre land hvor beskatningen ikke er den samme, sier Helge Kvalvik, administrerende direktør i Måsøval.

Helge Kvalvik er ny toppsjef i Måsøval. Foto: Trond Hammervik

Tekst og foto av Trond Hammervik, hentet fra Hitra-Frøya

Flere artikler