27/5/2022

Har ikke sett så lave tall siden oppstarten i 2015

Made by nature

Har ikke sett så lave tall siden oppstarten i 2015Har ikke sett så lave tall siden oppstarten i 2015

Har ikke sett så lave tall siden oppstarten i 2015

– Vi kjenner oss igjen når det nå meldes om mindre påvist rømt oppdrettslaks i elvene, sier Harry Osvald Hansen. Han er produksjonsleder hos bedriften Måsøval AS, som driver oppdrett på Frøya.

– Mest lønnsomt

– Vi har hele tiden hatt fokus på å beholde fisken i merdene, for det er klart mest lønnsomt at vi får levert fisken til slakting i stedet for at fisken havner i elvene. Vi har et kontinuerlig arbeid med forbedringer som pågår. Innsatsen med forbedring skjer både blant oppdretterne og blant offentlig forvaltning i forhold til forskrifter som oppdateres for å hindre rømning, sier han.

– Når det rapporteres om mindre oppdrettslaks i elevene tyder dette på mindre rømning fra anleggene, og at merdene og utstyret har blitt bedre med årene, sier Hansen.

– Risiko uansett

Produksjonslederen peker på at det finnes risiko innen oppdrett.

– Vi kan ikke se bort fra enkelthendelser som maler hele bildet svart igjen, for det er litt risiko forbundet med oppdrett. Men vi er godt forberedt gjennom sertifikat vi har på anleggene, og inspeksjoner som daglige rutiner med runder på medene for å sjekke at alt er i orden, slår Hansen fast.

Historisk lavt

Det er nå historisk lave innslag av rømt oppdrettsfisk i elvene, melder iLaks.

De siterer Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) som har kommet med en ny rapport.

Det heter at lave tall for rømning og uttak av rømt fisk fra vassdrag før gyting, er med på å redusere påvirkningen fra rømt oppdrettslaks på villaksens genetikk.

OURO viser til resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø for høsten 2021.

– Vi er fornøyde med utviklingen, sier Ingrid Lundamo, styreleder i OURO, ifølge iLaks.

Gjennom målrettede tiltak over år, er innslaget av rømt oppdrettslaks i laksevassdrag over hele landet redusert.

– Siden OURO sin oppstart i 2015 har vi ikke registrert så lave innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i fjor, sier Lundamo.

– Den langsiktige trenden på innrapporterte tall for rømning er synkende. Det viser at tiltakene som næringen har iverksatt over år gir effekt, sier hun.

Hentet fra : froya.no


Flere artikler