12/10/2021

– Jeg tror fortsatt vi skal slåss litt for å anerkjenne potensialet denne næringen har

Made by nature

– Jeg tror fortsatt vi skal slåss litt for å anerkjenne potensialet denne næringen har– Jeg tror fortsatt vi skal slåss litt for å anerkjenne potensialet denne næringen har

– Jeg tror fortsatt vi skal slåss litt for å anerkjenne potensialet denne næringen har

Rønning var ikke snauere enn at han like godt ønsket seg et eget departement for næringa.

Ønsket formidlet han da konferansier og kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, spurte Måsøval-toppen fra scenen hva han ønsker seg for framtiden:

– Jeg tror fortsatt vi skal slåss litt for å anerkjenne potensialet denne næringen har. Det er fremdeles en ung næring, og næringen skal dobles, og hvis dette er det vi skal leve av etter at man trapper ned oljen, så kanskje vi på lik linje med Olje- og energidepartementet burde ha et eget departement, svarte Rønning.

-Betydelig forbedringspotensial

Ett av dagens store spørsmål på flere konferanser er hvordan oppdrettsnæringen vil utvikle seg i årene som kommer, om det blir færre selskap, flere på børs, og hvilken rolle forvaltningen skal spille i det hele. På scenen i Trondheim for å snakke om dette var nevnte Asle Rønning, og advokat Martin Bryde i advokatfirmaet Wikborg Rein.

De holdt hver sine individuelle foredrag før de ble tatt opp på scenene for en paneldebatt sammen med Øyvind André Haram i, som ledet konferansen.

– Vi må jobbe med en rekke etater og instanser for å få tillatelser totaltsett, det er klart det krever ressurser, sier Rønning når de trekker opp tråden i hvilken rolle forvaltningen spiller for havbruksnæringen.

Advokat Bryde mener det er mye som fungerer i norsk havbruksforvaltning, men at man samtidig har et betydelig forbedringspotensial.

– En ting er sammensetning. For eksempel det at myndigheter nærmest snubler i hverandre med bruk av regelverk. Det kan være en statsforvalter som bruker forurensningsloven for å regulere lus. Det mener jeg er feil bruk, sier han.

Les mere på www.intrafish.no

Flere artikler