9/10/2022

Brage (26) er en av flere som kjøpte aksjene. – Dempet stemning

Made by nature

Brage (26) er en av flere som kjøpte aksjene. – Dempet stemningBrage (26) er en av flere som kjøpte aksjene. – Dempet stemning

Brage (26) er en av flere som kjøpte aksjene. – Dempet stemning

Da oppdrettsselskapet Måsøval på Frøya gikk på børs for to år siden, benyttet hele 77 av de ansatte sjansen til å kjøpe aksjer.

Måsøval-aksjen falt, i likhet med de andre sjømataksjene, betydelig etter at nyheten om grunnrente i havbruk kom forrige uke. Aksjen raste ned 22 prosent denne dagen, og den er nå ned 30 prosent sammenlignet med for en måned siden.

– De kjøpte for mellom 100.000 og en million, og de betalte samme pris som alle andre. Det var veldig rørende å se den listen, og vite at de ansatte har så stor tro på sin egen arbeidsplass og på næringen. Det er disse investorene jeg har mest vondt av akkurat nå, sa administrerende direktør Asle Rønning i Måsøval til lokalavisa Hitra-Frøya tidligere i uka.

– Dempet stemning

Brage Madsvåg (26) er tillitsvalgt og ansatt på en av Måsøvals lokaliteter. Han er en av dem som investerte i eget selskap i fjor.

– Det som er med børsene er jo at det alltid er en risiko ved det. Men man har heller ikke tapt penger før man har realisert salget. Så jeg vil tro at det er mange som sitter med aksjene og tenker at man skal fortsatt ha dem. For er det slik at om man velger å selge i dag, får man et tap. Men velger man å beholde dem, så er verdien der fortsatt.

– Jeg har ikke fått inntrykk av at folk har lyst til å komme seg ut. Det har jeg ikke, sier Madsvåg til Intrafish.

Han sier at stemningen blant de ansatte er dempet etter at nyheten om grunnrente på havbruk ble sluppet.

Folk er litt skuffet. Ikke bare med tanke på at børsen går ned over, men alt som har med utvikling å gjøre. Også med tanke på de unge folkene som holder på å utdanne seg til arbeid i oppdrettsnæringen og i tilknytte næringer. Når slike skatter kommer og det går ut over investeringsviljen til oppdretterne har det ganske store ringvirkninger.

– De har ført oss bak lyset

DNB Markeds har gjort en beregning av verdifall på aksjene til de norske selskapene som blir berørt av skatten, og blant disse vil Måsøval være de som taper mest, med et tap av «resultat per aksje» på 48 prosent. Salmar er beregnet å tape 40 prosent ifølge den samme beregningen, og er også blant de største taperne.

Rønning orienterte denne uka formannskapet i Frøya om hvilke følger lakseskatten kan ha for selskapet og lokalsamfunnene hvor de er.

Han tok utgangspunkt i da Måsøval valgte å investere 190 millioner da staten auksjonerte ut konsesjoner for to år siden. Selskapet hadde da en kalkyle på hvor mange år det vil gå før investeringen er betalt, da med et utgangspunkt at de må betale 22 prosent tilbake i skatt til staten.

– Og så gir de oss sjokket med å pålegge oss en skatt på 40 prosent oppå dette. Hvis man ser på staten som en forretningspartner, så har de ført oss bak lyset. Det er svært lite forutsigbar politikk, og vanskelig å forholde seg til, sier Asle Rønning.

Flere artikler